โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :