โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชินวัฒน์ สมัครช่วย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวธัญนันท์ ตระกูลรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4