โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
สนับสนุนการสอน

นายทองดำ นพฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสรินยา ทานอุดม
เจ้าหน้าที่ธุรการ