โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจินดา อินทร์สุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายถนอม อารีสุก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายภิรมย์​ โพธิกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5