โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิรมล ภูนามูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยวัฒน์ ลาภดิลกกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1