โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายจักรพรรณ โตกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจภา แก้วกระจาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพสุ ชูสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1