โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
คณะผู้บริหาร

นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา