โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมออนไลน์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
โรงเรียนหนองแหนวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.6
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2 /2563
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 63
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนหนองแหนวิทยา
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10-11 พ.ย. 2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 63
โครงการจัดการเรียนรู้แบบ Block Course 13-14 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา และคณะครู ได้จัดกิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา รับการอบรมการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อตอบความต้องการของ EEC
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยา ได้จัดโครงการการพัฒนาครูมืออาชีพสู่ EEC
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
โรงเรียนหนองแหนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ (EEC) ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 63
เปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาตร์ และ ค่ายสะเต็มศึกษา โรงเรียนหนองแหนวิทยา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 63