โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 038-547123