การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.98 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.69 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.06 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.96 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.27 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.62 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.69 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.62 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.25 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.47 KB