ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้รับเกียรติบัตร ระดับดีมาก เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School ) ประจำปี 2564 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,11:26   อ่าน 115 ครั้ง