โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ที่มาของสัญลักษณ์

เป็นรูปเปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
ภายใต้เปลวเทียนมีรูปดอกไม้ ซึ่งหมายถึง พืชผลและความหอมหวาน
ด้านล่างของดอกไม้มีอักษรย่อ น.ว. หมายถึง โรงเรียนหนองแหนวิทยา
 

อักษรย่อของโรงเรียน

 “ น.ว.”